II. SAUNA POTMĚ

Znáte Kavárnu potmě? Je v autobusu se zatemněnými okny, obsluhují tam nevidomí kavárníci a všichni návštěvníci mají možnost vyzkoušet si, jak se asi cítí lidé, kteří nevidí. O co méně toho vidí o to více mají možnost vnímat zvuky a vůně.
 
Nápad, že bychom mohli podobnou akci uspořádat v sauně se ukázal, jako velmi zajímavý. Akce Sauna potmě, která se uskutečnila 15.1.2017 se setkala s kladnými ohlasy účastíků. Po celou dobu pobytu v sauně jsme udržovali maximáůlní tmu. Jediné světlo, které bylo vidět, bylo od rozžhavených topných spirál v kamnech. Bylo ale tak slabé, že nakonec nebylo vidět prakticky nic.
 
Opakovat tuto akce a umožnit tento zážitek i případným dalším zájemcům jsme se rozhodli v neděli 29.1.2017 od 18 ti hodin.
Abychom mohli organizačně a kapacitně vše připravit, prosím o potvrzení vašeho zájmu na mejlovou adresu sauny info@saunabph.cz, nebo osobně v pokladně sauny co nejdříve. Neváhejte s rozhodnutím, dá se předpokládat, že zájem bude velký a kapacita bude vyčerpána velmi rychle. Z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen na max. 16 osob. Zájemci budou evidováni v pořadí, ve které se přihlásí a přednost dotanou ti, kteří k nám do sauny chodí pravidelně a tím pádem znají vnitřní prostory a budou se v nich lépe orientovat. Vyhrazujeme si tedy jako organizátor akce a provozovatel sauny právo odmítnout případnho zájemce.
 
Zároveň Vás upozorňujeme, že po dobu saunování je nutné dodržovat klid, aby bylo všem přítomným umožněno zvýšené vnímání okolí, zvuků a vůní. Kdo si tedy do sauny chodí popovídat, zůstaňte tentokrát raději doma. Ti z Vás, kteří se rozhodnou této netradiční sauny zúčastnit zároveň vyzývám, aby si prostory sauny pečlivě prohlédli za světla při některé ze svých návštěv a dobře si promysleli svůj pobyt v Sauně potmě, aby tím minimalizovali riziko úrazu, nebo nějaké kolize.
 
První Sauna potmě byla takovou promo akcí a nebylo vybíráno vstupné. Tentokrát ale budeme vybírat jednorázové vstupné ve výši 120,- Kč. Výtěžek z akce následně odešleme na účet nadačního fondu Světluška – českého rozhlasu, jako naši podporu nevidomým.
 
Těšíme se na další nevšední zážitek.