Indiánská sauna

V sobotu jsme i přes poněkud zlověstně vypadající mraky zahájili letošní saunovací sezónu. A jak tuto akci viděl jeden z účastníků?

V sobotu jsem měl možnost vyzkoušet poprvé indiánskou saunu – potní chýši – INITIPI.
Nějaké povědomí z dokumentů jsem už měl, zkušenost na vlastní kůži zatím žádnou. Pohled na malou kopulovitou stavbu, tak velikosti stanu pro čtyři , hořící oheň vedle a podzimní podvečer hezky dotvářel předzvěst určitě příjemných pocitů.
Tak rychle vše přebytečné dolů a v běžném „oděvu“ pro saunování rovnou dle pokynů náčelníka ve správném směru dovnitř. Pohodlně se nás tam vešlo sedm, ale věřím že i devět „indiánek a indiánů“ by potní rituál očisty těla i ducha zvládlo bez potíží.
V úplné tmě, kterou jen uprostřed načervenalá zář z rozžhavených kamenů spíše doplňovala než narušovala a v doprovodu syčení při polévání kamenů se zajímavým vyprávěním náčelníka Zdeňka, si každý z nás, tentokrát doslova na vlastní kůži mohl vyzkoušet pocity rituálu očisty indiánů. Mnozí z nás po opuštění initipi se do indiánů „vcítili“ natolik, že změnili i autenticky barvu kůže. Jen žert!
Mohu říci, že vnímat na rozpálených kamenech stoupající horkou páru plnou vůně z bylin, bylo naprosto příjemné a horko mnou prostupující bylo opravdu uvolňující, stejně jako v naprosté tmě vnímané pocity a myšlenky. Po schlazení studenou vodou se energie tohoto netradičního rituálu jen umocnila.
Závěrem mohu říci, že bude-li příležitost, rád zopakuji a mohu jen doporučit všem, pokud budete mít možnost neváhejte!
Příprava je pracnější, a tímto bych rád poděkoval i všem, kteří tento hezký zážitek umožnili a na přípravách se podíleli!
Marek