Sauna potmě – neděle 17.12.2017 od 18 ti hodin

V lednu letošního roku jsme poprvé připravili pro zájemce saunování v úplné tmě. Poprvé to bylo cvičně, abychom si vyzkoušeli, jestli takovou akci lze vůbec zorganizovat, aniž by si někdo přivodil nějaký úraz nebo si třeba zaměnil spodní prádlo se sousedem (-:
Akce proběhal nad očekávání bez problémů a tak jsme o 14 dní později uspořádali tuto akci podruhé. Tentokrát šlo dobrovolné vstupné na účet Světlušky, nadačního fondu Českého rozhlasu.

V prosinci před Vánocemi, kdy máme velmi příhodné světelné podmínky se tato akce bude konat znovu.

Srdečně zveme ty, kteří si chtějí vyzkoušet saunování tak trochu jinak, než jak jsou zvyklí, aby přišli v neděli přesně v 18.hodin do sauny v Bystřici pod Hostýnem a dobrovolným vstupným nám pomohli podpořit nevidomé osoby prostřednictvím nadačního fondu Světluška.

Protože však kapacita sauny při takovéto netradiční akci není neomezená, bude se moci této akce zúčastnit jen 16 osob, které projeví svůj zájem a nahlásí svou účast v pokladně sauny, potvrdí zájem na FB nebo mi třeba pošlou SMS nebo zavolají na mobil a to nejpozději do pátku 15.12.2017. Svou účast považujte za odsouhlasenou až po zpětném potvrzení.

Zároveň Vás upozorňujeme, že po dobu saunování je nutné dodržovat klid, aby bylo všem přítomným umožněno zvýšené vnímání okolí, zvuků a vůní. Kdo si tedy do sauny chodí popovídat, zůstaňte tentokrát raději doma. Ti z Vás, kteří se rozhodnou této netradiční sauny zúčastnit zároveň vyzývám, aby si prostory sauny pečlivě prohlédli za světla při některé ze svých návštěv a dobře si promysleli svůj pobyt v Sauně potmě, aby tím minimalizovali riziko úrazu, nebo nějaké kolize.

Těšíme se na saunování jinak, než na jaké jste zvyklí.