SAUNA POTMĚ

sauna_černáZnáte Kavárnu po tmě? Je v autobusu se zatemněnými okny, obsluhují tam nevidomí kavárníci a všichni návštěvníci mají možnost vyzkoušet si, jak se asi cítí lidé, kteří nevidí. O co méně toho vidí o to více mají možnost vnímat zvuky a vůně.

Napadlo nás, že bychom mohli podobnou akci uspořádat v sauně. Nazvěme ji tedy Sauna potmě. Po celou dobu pobytu v sauně nerozsvítíme ani jedno světlo, ani jednu svíčku. Nebudou svítit ani světla v potírnách. Jediné světlo uvidíte od nahřátých kamenů na saunových kamnech (-:

Protože takovou akci nelze pořádat v běžných provozních hodinách a zároveň ji nelze pořádat, až bude venku moc světla, otevřeme pro tento účel saunu už v neděli 15.1.2017 od 18 ti hodin. Provoz bude do 21 hodin. Kdo by chtěl vyzkoušet, jak asi se cítí nevidomí, může tedy přijít do sauny v neděli 15.1.2017 v 18 hodin.  Pozdější příchod není z organizačních důvodů možný. Vzhledem k tomu, že se jedná o takovou promo akci, nebude vybíráno vstupné ani nebudou uplatňovány permanentky. Vstup je tedy zdarma, ostatní služby jsou v běžných cenách.

Abychom mohli organizačně a kapacitně vše připravit, prosím o potvrzení vašeho zájmu na mejlovou adresu sauny, nebo osobně v pokladně sauny nejpozději do soboty 14.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že po dobu saunování je nutné dodržovat klid, aby bylo všem přítomným umožněno zvýšené vnímání okolí, zvuků a vůní. Kdo si tedy do sauny chodí popovídat, zůstaňte tentokrát raději doma. Ti z Vás, kteří se rozhodnou této netradiční sauny zúčastnit zároveň vyzývám, aby si prostory sauny pečlivě prohlédli za světla při některé ze svých návštěv a dobře si promysleli svůj pobyt v Sauně potmě, aby tím minimalizovali riziko úrazu, nebo nějaké kolize.

Těšíme se na saunování jinak, než na jaké jste zvyklí.

Zdá se, že o tuto akci je větší zájem, než jsou kapacitní možnosti. Pro tuto chvíli je už beznadějně obsazeno. Bude-li akce úspěšná, nestane se úraz, a její průběh půjde podle očekávání, zkusíme vyhlásit druhé kolo.